Moving Forward TogetherMinistry of Finance Ukraine

On August 22, 2019, the Ministry of Finance of Ukraine hosted a meeting of the Coordination Working Group on Implementing the Tasks of the EU Project “EU for Stronger Public Finance Systems of Local Governments”. Experts of the project Mr Milos Markovich, Ms Galyna Markovych, Ms Yulia Ostrishchenko, Ms Nataliia Sushko took part in the meeting.

The meeting discussed the state of implementation of the Project's tasks, the issue of extension of the Project's implementation period, and presented demo versions of the IT system in terms of directories and forms implemented and the status of implementation of BPMN processes within the project.

***

22 серпня 2019 року в Міністерстві фінансів відбулося засідання Координаційної робочої групи з реалізації завдань проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів». Участь у засіданні взяли експерти проекту пан Мілош Марковіч, пані Галина Маркович, пані Юлія Остріщенко, пані Наталія Сушко.

На засіданні було обговорено стан реалізації завдань Проекту, питання продовження терміну реалізації Проекту та презентовано демо-версії ІТ системи в частині довідників та форм, що реалізовані і статус впровадження ВРМN процесів в рамках проекту.