Moving Forward TogetherMinistry of Finance Ukraine

On August 09-16, 2019 by the invitation of the Kyiv City Center for Retraining and Training of Employees of State Authorities, Local Self-Government Bodies, State Enterprises, Institutions and Organizations, the Experts of the EU Project “EU for Stronger Public Finance Systems of Local Governments”, Ms. Natalia Sushko and Ms. Olena Chechulin took part in a seminar on professional development of accountants and auditors the managers of local budget funds in the city of Kyiv and conducted training in the following areas:

- Modernization of accounting and financial reporting in the public sector: application of the National Provisions (Standards) of Accounting in the Public Sector;

- The basic principles of the organization of internal control of local budget funds and the practice of its implementation.

The seminar was held in the premise of the Kyiv City Council.

***

09-16 серпня 2019 року на запрошення Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій експерти Проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» пані Наталія Іванівна Сушко і пані Олена Олександрівна Чечуліна взяли участь у семінарі з підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів розпорядників коштів місцевого бюджету м. Києва та провели навчання за наступними напрямками:

-          Модернізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі: застосування Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

-          Основні засади організації внутрішнього контролю розпорядників коштів місцевих бюджетів та практики його впровадження.

Семінар було проведено у приміщенні Київської міської ради.

  • Home
    • News
      • National Provisions (Standards) of Accounting in the Public Sector