Moving Forward TogetherMinistry of Finance Ukraine

On 6th of November 2019, Mr Boryslav Petkov, the Team Leader of the EU LOGICA Project and Ms Nataliia Sushko, PFM and Accounting Expert of the EU LOGICA Project, met with the representatives of the Liquidity Management Division of the Ministry of Finance of Ukraine Mr Vasyl Bashko and Mr Oleksandr Shyshko. During the meeting the mechanisms of forecasting the flow of funds in the single treasury account (STA), the specifics of the flow of local budget funds at the STA, the need to take into account the introduction of medium-term budgeting and the management of temporarily free local budgets funds to improve the quality of forecasting and liquidity in the public sector were discussed.

***

6 листопада 2019 року відбулася зустріч керівника групи експертів проекту ЄС ЛОГІКА пана Бориса Петкова і експерта з управління держаними фінансами та бухгалтерського обліку пані Наталіі Сушко із представниками відділу з управління ліквідністю Міністерства фінансів України Василем Башко та Олександром Шишко. Під час зустрічі обговорено механізми прогнозування руху коштів на єдиному казначейському рахунку, специфіку руху коштів місцевих бюджетів на ЄКР, необхідності врахування запровадження середньострокового бюджетування і управління тимчасово вільними коштами місцевих бюджетів для підвищення якості прогнозування та стану ліквідності в секторі державного управління.

  • Home
    • News
      • Meeting with Liquidity Management Division of the Ministry of Finance of Ukraine