Moving Forward TogetherMinistry of Finance Ukraine

Booklet "Basic steps for preparation and approval of local budget for the next budget year"

Newly amalgamated hromadas whose deputies and chairmen of respective village, settlement and city local councils will be elected in December 2019 (the first elections in 92 hromadas are scheduled on 22 and 29 December) are facing challenges in preparing their local budgets for the next budget year in a very limited period of time. Furthermore, it is crucial to know the basic steps to organize the budget process effectively.

After all, ensuring correct preparation of draft local budget and its approval in time is a key to effective budget management throughout the budget year that allows local governments to realize their powers in relevant areas.

The experts of the EU-funded project "EU for Stronger Public Finance Systems of Local Governments" (LOGICA) developed a booklet "Basic steps for preparation and approval of local budget for the next budget year" which presents systematized information concerning legal framework and measures to be undertaken and highlights key questions to be addressed during the budget planning.

On our opinion, the materials developed will help local financial authorities to prepare draft local budgets effectively and approve local budgets in line with deadlines established in the budget legislation.

***

Буклет «Основні кроки щодо підготовки та затвердження місцевого бюджету на плановий рік»

Новостворені об’єднані територіальні громади, у яких перші вибори депутатів місцевої ради та відповідного сільського, селищного, міського голови призначено на грудень (22 та 29 грудня цього року передбачено провести перші вибори у 92 громадах), постають перед викликом сформувати свої бюджети на плановий рік у надзвичайно стислі терміни. При цьому важливо знати основні кроки, яких слід дотримуватися, для організації бюджетного процесу.

Адже, правильно складений проект місцевого бюджету та його затвердження є запорукою ефективного управління бюджетними коштами впродовж усього бюджетного року, що в свою чергу сприятиме реалізації повноважень місцевих органів влади у цій сфері.

Експертами проекту технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» LOGICA підготовлено буклет «Основні кроки щодо підготовки та затвердження місцевого бюджету на плановий рік», у якому систематизовано інформацію щодо нормативної бази з цього питання, заходів, яких необхідно вжити, та на що слід звернути особливу увагу.

На нашу думку, даний матеріал допоможе представникам місцевих фінансових органів якісно підготувати та у стислі терміни затвердити місцевий бюджет.

  • Home
    • News
      • Booklet "Basic steps for preparation and approval of local budget"