Moving Forward TogetherMinistry of Finance Ukraine

Practical Guide "Internal Audit: from Theory to Practice" Released


             Within the framework of the "EU for Stronger Public Finance Systems of Local Governments" Project and to implement the new internal audit function, the Practical Guide “Internal Audit: From Theory to Practice” has been prepared by the Project experts.

             The main purpose of this Practical Guide is to equip managers, internal auditors and other staff of budgetary institutions at the local level with knowledge of the regulations of Ukraine and international standards on internal audit in the public sector, as well as practical recommendations on the organization and functioning of the internal audit service.

You can review the document HERE.

* * *

Випуск практичного посібника «Внутрішній аудит: від теорії до практики»

В рамках діяльності Проекту LOGICA «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» та з метою впровадження у діяльність розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів нової функції з внутрішнього аудиту експертами підготовлено Практичний посібник «Внутрішній аудит: від теорії до практики».

 Основною метою цього Практичного посібника є: озброєння керівників, внутрішніх аудиторів та іншого персоналу бюджетних установ на місцевому рівні як знаннями положень нормативно - правових актів України та міжнародних стандартів з внутрішнього аудиту у державному секторі, так і практичними рекомендаціями щодо порядку організації і функціонування служби  внутрішнього аудиту.

Ви можете переглянути документ ТУТ

  • Home
    • News
      • Practical Guide "Internal Audit: from Theory to Practice" Released